پولیس کابل یک عراده واسطه زرنج مملو از مواد انفجاری را در ناحیه پنجم شهر کابل کشف و خنثی کرد.

پولیس کابل یک عراده واسطه زرنج مملو از مواد انفجاری را در ناحیه پنجم شهر کابل کشف و خنثی کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل امروز چهارشنبه(۴ حمل) گفت که پولیس یک عراده واسطه زرنج پر از مواد انفجاری را در ساحه چارراه قنبر خنثی کرده و اکنون مسیر به روی ترافیک باز شده است.
وی گفت: حوالی ساعت ۰۸:۰۰صبح امروز در مربوطات ناحیه پنجم چارراه قنبر، تروریستان وحشی یک عراده واسطه نوع زرنج را پر از مواد منفجره نموده و برای کشتار مردم بی‌گناه ما در ساحه مزدحم چارراه قنبر توقف داده بودند.
به گفته وی، خوشبختانه از وقوع این انفجار جلوگیری شد و جاده به روی ترافیک باز شده و تردد جریان دارد.
در همین حال، گزارش شده که وقوع یک انفجار در ولسوالی پغمان دست کم سبب زخم برداشتن یک پولیس شده است.

کد خبر: 87725