نبیل: از چه زمانی پاکستان و تاجیکستان وصل شده‌اند/ نشر این نقشه اشتباه تخنیکی نیست

کد خبر: 87167