رییس جمهور پیشین کشور در واکنش به حمله بر منازل مسکونی در بغلان و میدان وردک اظهار داشت که طرف‌های درگیر جنگ از هرگونه عملیات نظامی علیه مردم افغانستان که سبب تلفات ملکی و زیان‌های مالی می‌گردد، دست بردارند و تلاش‌های شان را بیشتر بر مذاکرات صلح متمرکز سازند.

رییس جمهور پیشین کشور در واکنش به حمله بر منازل مسکونی در بغلان و میدان وردک اظهار داشت که طرف‌های درگیر جنگ از هرگونه عملیات نظامی علیه مردم افغانستان که سبب تلفات ملکی و زیان‌های مالی می‌گردد، دست بردارند و تلاش‌های شان را بیشتر بر مذاکرات صلح متمرکز سازند.
به گزارش خبرگزاری دید، حامد کرزی رییس جمهور پیشین حمله بر شفاخانهٔ جلگه در تنگی سیدان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردک و منازل مسکونی در دند شهاب الدین ولایت بغلان را که به شمول زنان و کودکان سبب شهادت و جراحت شماری از افراد ملکی گردیده، تقبیح کرد.
کرزی از طرف‌های درگیر در جنگ خواست تا از هرگونه عملیات نظامی علیه مردم افغانستان که سبب تلفات ملکی و زیان‌های مالی می‌گردد دست بردارند و تلاش‌های شان را بیشتر بر مذاکرات صلح متمرکز سازند.
این در حالیست که نیروهای دولتی در سه منطقۀ شهر پلخمری حمله‌های هوایی را انجام دادند که در نتیجۀ آن اعضای یک خانواده جان باخته است.

کد خبر: 50113