نماینده خاص اتحادیه اروپا می‌گوید که گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار می‌باشد.

نماینده خاص اتحادیه اروپا می‌گوید که گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری دید، فدریکا موگرینی مسئول روابط خارجی و نماینده خاص اتحادیه اروپا در گفت‌وگوی تیلفونی با محمد اشرف غنی گفت: گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار می‌باشد و آتش‌بس برای پیشبرد مذاکرات صلح، خواست مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا از آن حمایت می‌کند.
موگرینی بر اهمیت صلح همه شمول به رهبری و مالکیت دولت و مردم افغانستان که راه را برای صلح و رفاه پایدار فراهم کند، تاکید ورزید.
وی با بیان اینکه از مردم افغانستان حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: انتخابات ششم میزان در فضای آرام و به گونه شفاف و عادلانه برگزار گردد.
مسئول روابط خارجی و نماینده خاص اتحادیه اروپا با توجه به عقب‌گرد در مذاکرات صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ضرورت مبرم نسبت به هر زمان دیگر پنداشته می‌شود
در این مکالمه تیلفونی محمد اشرف غنی غنی گفت که اولویت ما صلح است و حکومت افغانستان برای تامین صلح پایدار کار می‌کند و برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول برای ما اهمیت ویژه دارد.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ ۶ میزان در افغانستان برگزار شود.

کد خبر: 54420