معاون اول ریاست‌ جمهوری می‌گوید از تمام مدارس دینی در شهر کابل و ولسوالی‌ها خواسته است که استادان و شاگردان خود را باید تابع بایومتریک کنند.

به گزارش خبرگزاری دید، امرالله صالح معاون اول ریاست ‌جمهوری امروز چهارشنبه(۲۸ عقرب) در گزارش جلسه شش‌ونیم بامداد، گفته است: از سه‌صدوشصت‌و‌دو مدرسه در شهر کابل و ۱۳۰ مدرسه دینی در ولسوالی‌ها خواسته شده است که تمام استادان و شاگردان خود را تابع بایومتریک نمایند.

آقای صالح با بیان این که از مدارس ما نباید سواستفاده شود، گفته است: به ریاست احصاییه مرکزی گفته شد که این کار را در اولویت قرار بدهد. از مدارس ما نباید سوء استفاده شود.
اکثر مدرسه‌های دینی در افغانستان، زمینه خوبی برای سربازگیری تروریستان است. از سوی دیگر، اکثریت استادان این مدارس آموزه‌های دین را در مدارس پاکستان فراگرفته‌اند و با روایت‌های خشک و خشن علوم دینی را تدریس می‌کنند.

کد خبر: 79643