مارکوس پوتزل نماینده آلمان در افغانستان و سفیر آن کشور با استقبال از تیم مذاکره کننده برای گفت‌وگو با گروه طالبان می‌گوید اکنون زمان آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانی است.

مارکوس پوتزل نماینده آلمان در افغانستان و سفیر آن کشور با استقبال از تیم مذاکره کننده برای گفت‌وگو با گروه طالبان می‌گوید اکنون زمان آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانی است.
به گزارش خبرگزاری دید، مارکوس پوتزل نماینده آلمان در افغانستان و پیتر پروگل سفیر آن کشور در توییتی از تشکیل تیم مذاکره کننده فراگیر حکومت افغانستان استقبال کردند.
آقای پوتزل می‌گوید: برخی از اعضای این تیم تجربه مذاکرات در دوحه را دارد. ۵ زن در میان ٢١ عضو این تیم، بد نیست. اکنون زمان آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانی است.
سفیر آلمان در افغانستان نیز در صفحه توییتر خود نگاشته است: امیدوارم این دستاورد مهم زمینه مذاکرات مستقیم میان‌افغانی و غلبه بر بحران سیاسی در کابل را فراهم کند.
گفتنی است که حکومت به تازگی از تشکیل هیئت مذاکره کننده فراگیر به رهبری معصوم استانکزی خبر داد که مورد استقبال امریکا و دیگر کشورهای جهان قرار گرفته است.

کد خبر: 65560