وزارت امور خارجه کشور با استقبال از خروج نام پولیس ملی افغانستان از «فهرست ننگین» سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید که این امر بیانگر تعهد حکومت به ارزش‌های بین‌المللی و حقوق بشری است.


به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور خارجه کشور امروز یکشنبه(۱۳ سرطان) در خبرنامه‌ای از خروج نام پولیس ملی افغانستان از فهرست ننگین سرمنشی سازمان ملل متحد استقبال کرد.
در گزارش سال ۲۰۲۰ سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد اطفال و منازعات نظامی، تطبیق پلان عمل پولیس ملی افغانستان در جلوگیری از استخدام و کاهش خشونت علیه اطفال موفقیت‌آمیز خوانده شده است.
در خبرنامه آمده است: خروج نام پولیس ملی افغانستان از «فهرست ننگین» سرمنشی سازمان ملل متحد در نتیجه پیشرفت‌های متداوم در زمینه تطبیق پلان عمل ملی و جلوگیری از استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی کشور حاصل شده است.
وزارت امور خارجه کشور افزود که این پیشرفت تعهد حکومت افغانستان را به ارزش‌های بین‌المللی حقوق بشری و حکومت‌داری خوب نشان می‌دهد.
این وزارت در ادامه بیان داشت که حکومت افغانستان امیدوار است کشورها و نهادهای بین‌المللی با وارد ساختن فشارهای سیاسی و وضع تحریم‌ها بر طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح از استخدام و خشونت بالای اطفال جلوگیری کنند.

کد خبر: 92913