گروه حمایت از انتخابات از تصمیم تازه‌ کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی بر برگزاری تنها انتخابات ریاست‌ جمهوری در ششم ماه میزان امسال استقبال کرده است.

گروه حمایت از انتخابات از تصمیم تازه‌ کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی بر برگزاری تنها انتخابات ریاست‌ جمهوری در ششم ماه میزان امسال استقبال کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، گروه‌ حمایت از انتخابات در اعلامیه‌ای گفته است:«در حالی که این گروه اهمیت برگزاری هر سه انتخابات‌ در زمان معین آن را درک می‌کند، اما با در نظرداشت فرصت کم زمانی و چالش‌های عملی، برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری اولویت دارد و مهم است.»
به گفته‌ گروه حمایت از انتخابات، برگزاری تنها انتخابات ریاست‌ جمهوری در ششم ماه میزان، به کمیسیون انتخابات این امکان را می‌دهد که منابع بشری و لوجستیکی خود را روی مدیریت روند انتخابات متمرکز کند و «نتیجه‌ موفقانه آن برای افغانستان و مردم آن اهمیت حیاتی دارد.»
این گروه از نهادهای حامی انتخابات خواسته است که در کنار مردم افغانستان با کمیسیون‌های انتخاباتی کار و شفافیت، اعتبار و همه‌شمول بودن انتخابات را تضمین کنند.
گروه حمایت از انتخابات گفته است که به حمایت از کمیسیون‌های انتخاباتی و دوام همکاری‌های خود در عرصه‌ روندهای دمکراتیک در افغانستان همچنان متعهد است.
یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از تصمیم تازه‌ کمیسیون انتخابات استقبال کرده و گفته است که از روند انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان حمایت می‌کند.
کمیسیون انتخابات دیروز (چهارشنبه، ۸ جوزا) اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های زمانی، فنی و بودجه‌ای، این کمیسیون تنها انتخابات ریاست‌ جمهوری را به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار خواهد کرد.
پیش از این، کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود که سه انتخابات (انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی) را در یک روز برگزار می‌کند.

کد خبر: 48034