محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دومین روز سفر به ولایت بلخ در شمال، با بازرگانان و صنعت‌کاران ولایت بلخ دیدار کرده و گفت که بلخ شاهرگ تجارتی میان افغانستان، آسیای میانه و چین است.
به گزارش خبرگزاری دید، در این دیدار نمایندگان بازرگانان و صنعتکاران ضمن حمایت از پالیسی حکومت، از نبود نمایشگاه دائمی، توزیع زمین در پارک‌های صنعتی، ایجاد پارک صنعتی قالین بافان، نصب اسکنرهای کارگو در میدان هوایی، فرار سرمایه، ایجاد بانک صنعتی، نبود بازار برای صنایع دستی زنان و تمدید جواز‌ تجارت را به عنوان مشکلات و نیازهای سکتور خصوصی نام برد.
رییس جمهور غنی گفت، بلخ به دروازه تجارتی آسیای میانه و چین مبدل شده است و دیدگاه تجارتی بلخ را بازرگانان و صنعتکاران باید رقم بزنند.
وی افزود، میزان واردات نسبت به صادرات بسیار زیاد است و این وضعیت باید تغییر یابد.
رییس جمهور نقش تولید کنندگان را در رشد اقتصاد کشور مهم خواند و بر معیاری سازی بسته‌بندی و پروسس تولیدات تاکید کرده گفت، تنها واردات ۶ قلم محصول زراعتی ما در سه سال صادرات را به ۴ میلیارد دالر برساند
رییس جمهور غنی از بازرگانان و صنعتکاران بلخ خواست تا طرح واضح در رابطه به سرمایه‌گذاری در شهر مزارشریف بسازند تا حکومت در روشنایی آن بتواند اقدام کند.
رییس جمهور به والی بلخ هدایت داد تا مشکل بازار رابعه بلخی به صورت فوری حل گردد تا زنان صنعتکار بتوانند تولیدات شان را در آنجا به ‌فروش برسانند.
همچنان رییس غنی به رییس اداره امور هدایت داد تا اسکنرهای کارگو در میدان هوایی مولانا جلال‌الدین بلخی تا دو هفته دیگر نصب گردد که مشکل بازرگانان در عرصه صادرات از طریق دهلیز هوایی حل گردد.


کد خبر: 35996