رییس جمهور محمد اشرف غنی ضمن تاکید بر نهادینه شدن عدم خشونت علیه زنان در نهادهای دولتی، می‌گوید که برای مبارزه پیگیر علیه پدیده خشونت علیه زنان باید فرهنگ حکومتی زن ستیزانه در جامعه ما از نو تعریف شود.

رییس جمهور محمد اشرف غنی ضمن تاکید بر نهادینه شدن عدم خشونت علیه زنان در نهادهای دولتی، می‌گوید که برای مبارزه پیگیر علیه پدیده خشونت علیه زنان باید فرهنگ حکومتی زن ستیزانه در جامعه ما از نو تعریف شود.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور اشرف غنی که در همایش آغاز پیکار منع خشونت علیه زنان در ارگ صبحت می‌کرد، گفت که حقوق زنان با چند بیانیه فرمایشی تامین نمی‌شود و برای نهادینه شدن برابری جنسیتی باید فرهنگ حکومتی ما از نو تعریف شود.
غنی: نکته کلیدی فرهنگ حکومتی زن ستیزانه است. باید تغییر کند. مقاومت علیه نقش زنان پذیرفتنی نیست. خشونت علیه زن نه افتخار دارد، نه موجب حیثیت می‌شود نه نشانه مردانگی است. فرهنگ ما باید از نو تعریف شود.
رییس جمهور غنی همچنان تاکید کرد که نگاه زن ستیزانه در فرهنگ حکومت داری کشور وجود دارد و باید با آن مبارزه جدی و پیگیر شود.
او تصریح کرد که برای رسیدن به یک فرهنگ معتدل و زن پذیر در چارچوب اجتماع و حکومت باید آثار زنان مسلمان از کشورهای مختلف مثل اندونیزیا، مصر، هندوستان، عربستان، اردن، لبنان و هندوستان باید ترجمه شود و زنان افغانستان از تجربه و تلاش زنان مسلمان آگاه شوند.
آقای غنی عامل دیگر پدیده خشونت جنسی را نصاب آموزشی حاوی خشونت عنوان کرده و می‌گوید که باید مبارزه علیه خشونت از کودکستان آغاز شود تا نهادهای دولتی ادامه یابد.
او در بخشی دیگر از سخنانش به دستاوردهای حکومت در این راستا نیز اشاره نمود.
غنی گفت که هم اکنون ۴۸ درصد شوراهای میثاق شهروندان از آن زنان است و در هیچ ولایت افغانستان نبود دادستانان زن احساس نمی‌شود.
وی در بخش پیگرد قانونی عاملان خشونت علیه زنان نیز تاکید کرد که نظام قضایی کشور باید مستقل باشد تا بتواند بهتر قانون را تطبیق کند.
با این همه، افغانستان یکی از خطرناک ترین کشورها برای زنان حساب شده و آمارهای جدید کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که قضایای خشونت علیه زنان نسبت به سال پار بیش از ۸ درصد افزایش یافته است.
هرچند وضعیت زنان در شهرهای کلان خوب تر شده است، ولی در نقاط دور افتاده کشور این قشر انواع و اقسام مختلف خشونت را از کار شاقه گرفته تا، بد دادن، لت و کوب، خرید و فروش، محرومیت از دیدار خانواده و ازدواج اجباری تجربه می‌کند.

کد خبر: 59321