منابع از اصابت دو راکت در مربوطات حوزه ششم شهرکابل خبر می‌دهند.

منابع از اصابت دو راکت در مربوطات حوزه ششم شهرکابل خبر می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور داخله می‌گوید که صبح امروز(سه شنبه ۱۶ میزان) دو فیر راکت در مربوطات حوزه ششم شهر کابل اصابت کرده است.
تا هنوز از تلفات آن گزارشی در دست نیست.

کد خبر: 56119