جهان / آخرین خبر / سیاسی
به دنبال حمایت مقام‌های فرانسوی از انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام، وزارت امور خارجه ایران فلوران ایدالو کاردار موقت سفارت فرانسه را در تهران احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری دید، در جریان این احضار معاون مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه ایران، ضمن محکوم کردن حمایت مقام‌های فرانسوی، تاکید کرد: هر گونه اهانت و بی‌احترامی به پیامبر اسلام، ارزش‌های ناب اسلام از سوی هر فرد و در هر مقامی به شدت محکوم و مردود است.
او اضافه کرد: دامن زدن به اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی آن‌هم به نام آزادی بیان که باید در خدمت مفاهمه، همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان جوامع بشری باشد، عمیقاً مایه تاسف است.
معاون مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه ایران، همچنین تاکید کرد: واکنش نابخردانه مقامات فرانسوی به اقدام افراط‌گرایانی که به نام اسلام دست به خشونت می زنند، تنها زمینه را برای رشد گرایشات انحرافی و فاقد سنخیت با این دین الهی که همواره نویدبخش تسامح، عقل‌گرایی، صلح و عدالت‌طلبی است، فراهم می‌کند.
ایدالو کاردار موقت سفارت فرانسه، قول داد اعتراض ایران را به اقدامات دولت فرانسه در این خصوص در اسرع وقت به مقامات ذی‌ربط کشورش منعکس کند.

کد خبر: 78161