۲۴ اُمین نشست شورای وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (ایکو) با حضور هیئتی از افغانستان در آنتالیا برگزار شد و اعلامیه مشترک این نشست به صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد.

۲۴ اُمین نشست شورای وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (ایکو) با حضور هیئتی از افغانستان در آنتالیا برگزار شد و اعلامیه مشترک این نشست به صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت خارجه کشور در خبرنامه‌ای می‌گوید هیئت کابل به رهبری میرویس ناب معاون وزارت خارجه در امور همکاری‌های اقتصادی در این نشست اشتراک کرد.
در خبرنامه آمده است:« شورای وزیران ایکو در این نشست بر تعهد خود برای ارتقاء صلح و ثبات در افغانستان تأکید کردند.»
خبرنامه می‌افزاید که اشتراک کنندگان این نشست به روند صلح به رهبری و مالکیت مردم افغانستان پافشاری نمودند.
بیست‌وچهارمین نشست شورای وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (ایکو) روز گذشته در آنتالیا برگزار شد.
گفتنی است که ریاست دوره‌ای این نشست را ترکیه به عهده گرفت.

کد خبر: 58302