نویسنده:

نیلوفر مستعد

گروه طالبان نه عهد و پیمان در عمل دارند نه قول و قرار در رفتار. این گروه هر روز در بیانات اعلام می‌کند که ما با ملت ومردم؛ اهل علم؛ پوهنتون(دانشگاه) علما کار نداریم اما همه رابه خاک وخون می‌کشد نه در عمل صادق است و نه در کردار.

گروه‌های افراطی مانند گروه طالبان و سایر گروه‌ها از حقیقت دین مبین اسلام آگاهی ندارند و یا هم اگر آگاهی دارند برضد اوامر، فرمان و هدایت الله جل جلاله بر ضد احادیث پيامبربزرگ اسلام عمل می‌کنند؛ چرا که الله متعال درقرآن عظیم‌الشان فرمان داده که خشونت و نزاع نکنید اما این گروه تبهکار خشونت، ظـلم، قـتـل، غـارت‌گری، قـطـاع الـطـریـقـی وصدها عـمـل نـاروا را انجام می‌دهـنـد یـکبار مـتـوجـه نمی‌شـونـد کــه الله جل جلاله چی فرموده است.
ترجمه: ای اهل ایمان؛ از خدا و نیز از پیامبر و صاحب امور اطاعت کنید. اگر درباره چیزی از احکام و امور مادی و معنوی نزاع داشتید، آن را برای فیصله یافتن اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، به خدا و پیامبر ارجاع دهید؛ این ارجاع دادن برای شما بهتر و از نظر عاقبت نیکوتر است. ( سورة النساء آیه ۵۹)
پیمان شکنی را نه تنها با شما بلکه باهیچ مومنی (هیچ گونه)حق خویشاوندی و هیچ عهد و پیمان را مراعات نخواهند کرد و ایشان همان تجاوزکاران. (سورة توبه آیه ۱۰)
کسی که درباره عهد و پیمان با خدای خود پابند نباشد با مردم چی خواهد کرد؟ قسمی که گفته‌اند با خالقت چه کردی که با خلق او کنی.

آیه مبارکه درباره پیامبر صلی الله علیه وسلم، یاران و درباره همه مؤمنان موحّد است.
چرا که در اوّلی ضمیر (منکُمْ) و در این آیه (مُؤْمِنٍ) به صورت نکره آمده است.
محتویات و نکات آیه
«رقبة» و «رُقبان» (مصدر یرقبون) به معناى حفظ و نگهداری است.
«إلّ» به معناى قرابت و خویشاوندی است. لفظ «مؤمن» و«إلّ» هردو نکره در سیاق نفی و مفید عموم اند.
«ذمة» به معناى عهد و پیمان است. کلمه «مؤمن» و «ذمة» هر دو نکره در سیاق نفى بوده و مفید عموم مى‌باشند.
«أولئک» اشاره به مشرکان و ظالمان است
(هم المعتدون) حکایت دارد که رعایت حق خویشاوندان امرى لازمی است
(أولئک هم المعتدون) قصر در جمله «أولئک هم المعتدون» که ضمیر فصل می‌باشد قصر قلب است و«هم» مفید آن می‌باشد.

 • مشرکان صدر اسلام، درباره هیچ مؤمنى به رعایت حق خویشاوندى، ملتزم نبودند. ظالمان حرمت قرابت را نگه نمی‌دارند به عهد و پیمان پا بند نمی‌باشند واین بیانگر دشمنی و کینه توزی سخت و شدید ظالمان نسبت به مومنان بی‌گناه است.
 • رعایت حقوق انسان‌ها وخویشاوندان، واجب است.
  آیه فوق که در توصیف ظالمان و مشرکان است، رعایت نکردن حق خویشاوندان را از خصوصیات مشرکان شمرده است.
 • وفادارى و التزام به عهد و پیمان، واجب است. در شرایط فعلی گروه طالبان در بغاوت مخالفت صریح با آیه (۶۱) سورة الانفال قرار گرفته‌اند که خداوند(ج) چه زیبا می‌فرماید:
  اگر دشمن تمایل و آمادگی به صلح داشت شما هم آماده صلح و آشتی با آنها باشید برخدا(ج) توکل کنید بدون شک خداوند متعال برهرچیز شنوا و دانا است.
  اما متاسفانه گروه طالبان نه عهد و پیمان در عمل دارند نه قول و قرار در رفتار. این گروه هر روز در بیانات اعلام می‌کند که ما با ملت ومردم؛ اهل علم؛ پوهنتون(دانشگاه) علما کار نداریم اما همه رابه خاک وخون می‌کشد نه در عمل صادق است ونه در کردار.
 • شکستن پیمان و عدم التزام به آن، از جمله اوصاف مشرکین؛ کفار؛ منافقین؛ ظالمین و متجاوزین می‌باشد.
 • با آنکه مشرکان صدر اسلام، آغازگر جنگ با مسلمانان بودند و در شرایط کنونی هرکسی که جنگ را بدون مورد شرعی ادامه می‌دهد از جمله ظالمان و تجاوزگران می‌باشد.

کد خبر: 80220