دولت افغانستان از پیوستن به ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها که جدیداً به آن دعوت شده، استقبال کرد. این موقف دولت افغانستان در دیداری که قبل ازظهر امروز یکشنبه(۲۲جدی) آلیسون بلیک سفیر برتیانیا در کابل با سرور دانش معاون رییس جمهور داشت، اعلام شد.

دولت افغانستان از پیوستن به ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها که جدیداً به آن دعوت شده، استقبال کرد. این موقف دولت افغانستان در دیداری که قبل ازظهر امروز یکشنبه(۲۲جدی) آلیسون بلیک سفیر برتیانیا در کابل با سرور دانش معاون رییس جمهور داشت، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری دید، ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها به ابتکار دولت‌های بریتانیا و کانادا روی دست گرفته شده و تاکنون شماری از کشورهای جهان به عضویت این ایتلاف جهانی در آمده‌اند.
سفیر برتیانیا در کابل از دولت افغانستان برای عضویت در این ایتلاف جهانی دعوت کرده و از نقش حکومت افغانستان و شخص معاون رییس جمهور در حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها قدردانی کرد.
بلیک گفت: قرار است به زودی و به صورت رسمی نامه‌ای از طرف وزیر خارجه بریتانیا عنوانی معاون رییس جمهور برای عضویت افغانستان در ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها، صادر شده و به معاون رییس جمهور تحویل داده شود.
خانم بلیک، دولت افغانستان را از حامیان جدی آزادی رسانه‌ها در منطقه خوانده گفت هم اکنون فرصت خوبی فراهم شده است که افغانستان عضویت این ایتلاف جهانی را بدست آورد.
در همین حال، سرور دانش از دعوت سفیر بریتانیا برای عضویت افغانستان در ایتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها استقبال کرده، گفت: دولت افغانستان به دلایل مختلف آمادگی کامل دارد که عضو این ایتلاف بین‌المللی گردد.
آقای دانش افزود که به باور او، «آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها» محور اصلی آزادی و ارزش‌های دیگری چون دموکراسی، حقوق شهروندی، انتخابات، حقوق بشر و برابری انسانی است.
وی تأکید کرد که در پروسه صلح نیز یکی از مواردی که دولت و مردم افغانستان بالاتفاق به آن تأکید دارند، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است و به تجربه ثابت شده است که گروه‌های افراطی چون طالبان از این دو ارزش هراس دارند.
معاون رییس جمهور از همکاران بین‌المللی افغانستان نیز خواست که در هرگونه توافق صلح، بر حفاظت و صیانت از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها حمایت کنند و در کنار دولت و مردم افغانستان بایستند.
او همچنین به بخشی از تلاش‌های حکومت افغانستان طی چند سال اخیر به حمایت از آزادی رسانه‌ها اشاره کرده گفت که شخصاً کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها را که به هدف جلوگیری از خشونت و تأمین مصئونیت رسانه‌ها تأسیس شده است، رهبری می‌کند.
معاون رییس جمهور تصریح کرد که براساس درخواست فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، طرزالعمل فعالیت این کمیته به یک مقرره ارتقا یافته است.
کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها قبل از این براساس یک طرزالعمل فعالیت می‌کرد؛ اما براساس پیشنهاد اعضای کمیته، این طرز العمل به یک مقرره ارتقا یافته است.

کد خبر: 62229