افغانستان در آجندای سفر وزیر دفاع امریکا به هند

کد خبر: 87068