تازه‌ترین گزارش سیگار( بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان) که روز گذشته به نشر رسید، حاکی از آن است که افغانستان در جلوگیری از فساد زورمندان موفق نبوده و نقش وزارت دفاع به عنوان بزرگترین وزارت‌خانه افغانستان در این راستا واضح نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، سیگار نگاشته است که مبارزه علیه فساد در سطوح پایین وجود دارد، اما در سطوح بلند این امر عملی نمی گردد.
این گزارش تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و قضایی افغانستان اکثراً از «تحقیقات، پیگرد قانونی و مجازات افراد قدرتمند» دوری می‌جویند.
مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در این گزارش به گونه مثال نگاشته است که یک جنرال پیشین وزارت داخله (که نامی از وی برده نشده است )، در غیاب به فساد اداری محکوم شده، اکنون با شمار زیادی از محافظین مسلح در شهر کابل گشت و گذار می‌کند و نیروهای امنیتی از بازداشت او عاجزند.
پیش از این نیز، سیگار در گزارش‌های خود حکومت افغانستان را به ناتوانی در مبارزه با فساد و نرسیدن به اهداف تعیین شده در این راستا متهم کرده است.


کد خبر: 30543