وزارت امور خارجه اعلام کرده است که ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دیدار کرده و از سهم‌گیری افغانستان در گروه بین‌المللی تحقیق پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران اطمینان داد.

وزارت امور خارجه اعلام کرده است که ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دیدار کرده و از سهم‌گیری افغانستان در گروه بین‌المللی تحقیق پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران اطمینان داد.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور خارجه خبر داده که ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه کشور با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دیدار کرده و تاکید نموده که افغانستان در گروه‌ بین‌المللی تحقیق پیرامون شناسایی هویت اجساد قربانیان اشتراک خواهد کرد.
آقای زمان به خاطر شهادت جنرال قاسم سلیمانی و همچنان شهروندان افغانستان، ایرانی و شهروندان دیگر کشورهای جهان که زندگی شان را در سانحه اخیر پرواز PS752 طیاره اوکراینی در تهران از دست دادند، ابراز تسلیت نموده و حادثه را تأسف بار خواند.
بهادر امینیان سفیر ایران نیز با اظهار تأسف و تسلیت به خاطر این حادثه، از آمادگی دولتش جهت همکاری در روند بررسی همه جانبه از این حادثه اطمینان داد.
با اذعان اراده و آمادگی دولت ایران، آقای زمان پیرامون تشکیل گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخ‌دهی برای خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 صحبت نمود.
وی این اقدام را یک کار مناسب توسط کشورهای متأثر از این حادثه خواند و از سهم‌گیری افغانستان به حیث عضو در این گروه اطمینان داد.

کد خبر: 62184