مسئولان اتاق تجارت جهانی می‌گویند که افغانستان به تازه‌گی عضویت شورای جهانی تجارت را به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالقدیر بهمن رییس اتاق تجارت جهانی در یک نشست خبری در کابل، گفت که انتخاب نماینده‌ افغانستان به‌عنوان عضو این شورا در جلب سرمایه‌گذاری‌های بیرونی و رشد اقتصادی کشور نقش بنیادی دارد.
آقای بهمن افزود که عضویت در رهبری این شورا سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران بیشتر برای سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق شوند و در بخش‌های گوناگون، به ‌ویژه معادن سرمایه‌گذاری کنند.
این شورا ۹۳ عضو دارد که در نتیجه‌ یک انتخابات در پاریس، ذبیح‌الله «زیارمل» معاون اتاق تجارت جهانی افغانستان عضو شورای جهانی تجارت به عنوان نماینده‌ افغانستان شد.
مسئولان اتاق تجارت جهانی از حکومت افغانستان خواستند که این نهاد را با تصویب راه‌کارهای مهم اقتصادی‌اش یاری رساند تا با استفاده از این فرصت، اقتصاد کشور رشد کند.


کد خبر: 31722