امامعلی رحمان رییس جمهور تاجیکستان در رأس هیئتی برای گفت‌وگو در باره افغانستان دوشنبه را به مقصد بروکسل ترک کرده است.


به گزارش خبرگزاری دید، دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به تازگی در اعلامیه‌ای گفته است که امامعلی رحمان رییس جمهور این کشور روز گذشته عازم بلجیم شده است.
در این سفر، وزیر امور خارحه، مشاور رییس جمهور در امور روابط خارجی و سایر مقامات بلندپایه امامعلی رحمان را همراهی می‌کند.
بر بنیاد گزارش‌ها، امامعلی رحمان به دعوت چارلز میشل رییس شورای اروپا به این سفر رفته است. افغانستان موضوع اصلی مذاکرات بین مقامات بلندپایه تاجیکستان و اتحادیه اروپا خوانده شده است.
طرف‌ها همچنین در باره تهدیدات و چالش‌های ناشی از افغانستان و کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نیز تبادل نظر می‌کنند.
گفتنی است که تاجیکستان همواره نسبت به دولت موقت طا-لبان انتقاد کرده و خواستار تشکیل حکومت همه‌شول شده است.
این امر تنش‌ها را بین طا-لبان و تاجیکستان تشدید کرده است.

کد خبر: 97590