زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در ادامه دیدارهایش با اقشار مختلف جامعه افغانستان، با سیاستمداران برجسته زن و مقامات حکومتی دیدار کرد.

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در ادامه دیدارهایش با اقشار مختلف جامعه افغانستان، با سیاستمداران برجسته زن و مقامات حکومتی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، زلمی خلیلزاد روز گذشته با زنان کارآفرین و سیاستمداران برجسته زن در کشور، جوانان و مقامات حکومتی دیدار و در مورد روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کرده است.
آقای خلیلزاد در چند رشته توییت گفته است:« ما در مورد پیشرفت‌های زنان افغانستان و نگرانی‌های آن‌ها در باره آینده گفت‌وگو کردیم.»
او در ادامه تاکید کرده است:« پالیسی امریکا این است که زنان باید بر سر میز مذاکره گفت‌وگوهای میان‌افغانی حضور داشته باشند.»
سفیر خلیلزاد همچنان در کنفرانس صلح جوانان اشتراک کرده و در باره تقویت صدای جوانان و حفاظت از حقوق مدنی در مذاکرات میان‌افغانی گفت‌وگو کرد.
به گفته آقای خلیلزاد، اشتراک کامل زنان در جامعه و در آینده اقتصادی افغانستان ضروری است.

کد خبر: 48620