گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست خبری در کابل، می گوید که امریکا در جریان بیش از ۱۷ سال حضور نظامی در افغانستان مطلقاً شکست خورده و حتا موفق نشده که امنیت کابل را تامین کند.


گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست خبری در کابل، می گوید که امریکا در جریان بیش از ۱۷ سال حضور نظامی در افغانستان مطلقاً شکست خورده و حتا موفق نشده که امنیت کابل را تامین کند.
به گزارش خبرگزاری دید، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در این نشست خبری در کابل در جواب به پرسش یک خبرنگار در مورد حضور و فعالیت امریکایی ها در افغانستان، گفت: امریکا در این کشور مطلقاً شکست خورده و خود دولت مردان امریکا نیز معترف هستند.
آقای حکمتیار افزود: امریکا در تمام عرصه ها در افغانستان شکست خورده؛ در عرصه تامین امنیت، مبارزه با مواد مخدر، حکومت داری خوب، فساد اداری و حتا تامین امنیت کابل.
به باور آقای حکمتیار امریکا در حال تلاش برای رهایی از افغانستان است.


کد خبر: 35011