معاون اول ریاست جمهوری که مدیریت تامین امنیت شهر کابل را به دوش گرفته است می‌گوید که امنیت واقعی و روانی مردم بر می‌گردد و احتمال دارد که دولت موترهای بدون اسناد را مصادره کند.


به گزارش خبرگزاری دید، امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور امروز یک‌شنبه(۲۷میزان)، در یک یادداشت فیسبوکی گفته است، احتمال دارد که دولت موترهای بی‌اسناد را پس از مصادره، قانون‌مند بسازد و به ورثه شهدا توزیع کند.
به گفته او، سال‌ها است که از موترهای بی‌اسناد شکایت وجود دارد و موجودیت این موترها چالشی برای ردیابی مجرمان است.
او خطاب به کسانی که موترهای بی‌اسناد دارند، گفته است که مالیه بپردازند و موترهای‌شان را قانون‌مند بسازند.
امرالله صالح افزوده است که از کارکرد «خط داغ پولیس» زیر نام «۱۱۹» حمایت می‌کند و برای تقویت آن، دو شماره واتسپ (۰۷۳۰۱۰۰۹۰۰، ۰۷۳۰۶۰۰۷۰۰) را همه‌گانی کرده است.
به گفته او، مردم می‌توانند به این شماره‌ها صرف پیام کتبی بگذارند و تماس و پیام‌های صوتی آنان پاسخ داده نمی‌شود.
معاون اول ریاست جمهوری نوشته است: «این یک ابتکار عاجل و اضطراری است. در پای هر پیام کتبی شماره تلفن‌تان را بگذارید که اطلاعات‌تان تحلیل و بررسی گردد. اگر از مجرم و قانون‌گریز عکس و نشانی دارید نیز به این شماره‌ها بفرستید».
صالح در پایان تأکید کرده است که امنیت واقعی و روانی را به مردم کابل بر می‌گرداند.
معاون اول ریاست جمهوری که تجربه کار در ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله را دارد، پس از آن مدیریت امنیت کابل را به دستور محمداشرف غنی رییس جمهور بر عهده گرفت که میزان جرایم جنایی و ترور در این شهر افزایش یافته و حتا گروه طالبان برای مهار جرایم جنایی و ترور در شهر کابل اعلام آماد‌گی کرده بود. وزارت امور داخله اما گروه طالبان را با سازمان‌های جرمی هم‌دست می‌داند.

کد خبر: 77472