در کوهستان‌های جنوب «چچن» مخزني از تخم‌های دايناسورها يافت شد که به علت تشکيل صخره‌ها سنگواره (فوسيل) شده‌ است.
دانشمندان جغرافيای طبیعی در جمهوری چچن مدعی شدند به يک مخزن تخم‌های سنگواره (فوسيل) شده دايناسورها دست پيدا کرده‌اند.
سرپرست تيم تحقيقی در جمهوری چچن گفته است: ما در يک مکان کوهستانی در جنوب چچن در داخل يک مخفيگاه، تعداد زيادی ازتخم‌های فوسيل شده دايناسور را در اندازهای متفاوت يافتيم.
اين تخم‌های سنگواره (فوسيل) شده دايناسور، به اندازه‌های ۲۳، ۵۰، ۶۰ و ۷۰ سانتی‌متر بوده و آنچه به دست آمده منحصر به فرد است و بايد روی آن تحقيقات گسترده‌ای صورت گيرد.
هرچند پیش از این نیز سنگواره‌های دایناسورها و تخم آن‌ها در نقاط مختلف دنیا به دست آمده است، ولی این اولین بار است که چنین انبار بزرگی از تخم سنگواره شده دایناسور کشف می‌شود که در نوع خود منحصر به فرد است.
دایناسورها موجودات غول پیکری بودند که آخرین بقایای آن‌ها، ۶۵ میلیون سال پیش منقرض شده و تاکنون فرضیه‌های متفاوتی برای انقراض ناگهانی آن‌ها از سوی دانشمندان ارایه شده است.


کد خبر: 25555