تجربه مردم در چند دور از انتخابات در کشور خیلی تلخ بوده است. مردم باید از انتخاب گذشته خود در انتخابات درس عبرت بگیرند و گرفته باشند. انتخابات پیش رو از هر لحاظ برای حیات سیاسی کشور یک امر مهم و حیاتی است.


دو تا انتخابات سرنوشت ساز در پیش داریم. یکی انتخابات مجلس نمایندگان که قرار است روز شنبه پیش رو برگزار شود و یکی انتخابات ریاست جمهوری دور جدید که در ۳۱ حمل سال آینده برگزار خواهد شد.
این دو انتخابات برای مردم افغانستان فرصت است تا به انتخاب‌های سیاسی گذشته خود نه بگویند. افکار عمومی کشور خود اعتراف می‌کند که در چند دور از انتخابات پارلمانی در قسمت انتخاب نمایندگان خود مشکل داشتند.
در انتخابات پیش ور و برای منافع ملی کشور لازم است که مردم به عنوان صاحبان دمکراسی و انتخابات به انتخاب گذشته خود نه بگویند و روی آن خط بکشند.
شکل‌گیری حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی و داکتر عبدالله و همان‌طور مجلس نمایندگان از نتیجه شرکت مردم در پروسه انتخابات بوده. حالا برای همگان روشن است که هیچ کدام از این نهاد‌ها دستاورد قابل دفاع ندارد.
سیاست‌های قومی و بدون محاسبه اشرف غنی نزدیک است نهاد دولت را با فروپاشی دچار نماید. مجلس نمایندگان نیز سال‌ها سرپرست بود و فاقد توانایی نظارت از عملکرد حکومت.
تجربه مردم در چند دور از انتخابات در کشور خیلی تلخ بوده است. مردم باید از انتخاب گذشته خود در انتخابات درس عبرت بگیرند و گرفته باشند. انتخابات پیش رو از هر لحاظ برای حیات سیاسی کشور یک امر مهم و حیاتی است.
به باور نویسنده، در صورتی که مردم از گذشته خود پند نگرفته باشند، خوش‌بینی به انتخابات ۲۸ میزان و ۳۱ حمل خیلی بی‌خود خواهد بود. اعضای فعلی مجلس نمایندگان که کارکرد شان بسیار پرسش‌برانگیز است، با انتخاب مردم به پارلمان راه یافته‌اند. مردم باید در انتخاب نمایندگان فراوان غور کنند. دست کم گرفتن پروسه انتخابات برای کشور خطرناک است و افکار عمومی بایستی در این پروسه سرنوشت ساز، حضور آگاهانه داشته باشند.
نظر سنجی‌های گوناگون نشان می‌دهد که مجلس نمایندگان نیاز جدی به یک تخلیه دارد. مردم در انتخابات باید به دنبال شکل‌گیری یک پارلمان با اقتدار باشد. در میان فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی، هستند کسانی که مردم می‌توانند به آن‌ها اعتماد نمایند. به قول معروف « سرمه آزموده را آزمودن خطا است.»
کسانی را که مردم برای پنج سال داخل مجلس نمایندگان می‌سازند، باید در انتخاب آن‌ها دقت کنند. عدم دقت مردم برای انتخاب نمایندگان سبب می‌شود تا پارلمان فاقد توانایی و دست آورد برای یک دوره دیگر نیز روی کار آید.
در آستانه انتخابات پیش رو، نسل جوان و تحصیل کرده بیشتر از آدرسی مسئولیت دارد که در روز انتخابات وضعیت را تغییر بدهد و برای کسانی رای بدهند که دغدغه های ملی داشته باشند. برای انتخابات پیش رو بیش از ۱۵۰ بازرگان نامزد کرده‌اند و این شمار از بازرگان نباید از سوی نسل جوان و تحصیل کرده رای اعتماد بگیرد. در انتخابات پیش رو یک بار دیگر همان چهره‌ها خود را نامزد کرده‌اند و تلاش دارند باز اعتماد مردم را جلب کنند. مردم نباید فریب وعده‌های میان تهی چهره‌های تجربه شده را بخورد. بدون شک سرنوشت مردم و حیات سیاسی کشور وابسته به نگاه مردم از پروسه انتخابات است.
اختر سهیل


کد خبر: 36446