نویسنده:

نیلاب مدبر

در شرایط کنونی تأخیر در اعلام نتایج حتا به‌خاطر شفافیت، به نفع کشور نیست و بحران بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد و این به‌معنی تیشه‌زدن به ریشه نظام و دموکراسی نوپای افغانستان خواهد بود.

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در یک فضای رعب و بی‌اعتمادی در ششم ماه میزان (دو ماه قبل از امروز) در سراسر کشور برگزار شد و شهروندان برای تقویت نظام و مردم‌سالاری به‌پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات با آن که در روزهای نخست با تقدیر و تحسین مردم و سیاسیون همراه بود، اما با گذشت هر روز و سه دور تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی، اعتمادها یکبار دیگر سیر نزولی به خود گرفت.
انتخابات، یگانه راه برای انتقال قدرت در جوامع دموکراتیک است که زعیم کشور بر اساس رای و اراده مردم به کرسی ریاست امور تکیه می‌زد، اما این روند در افغانستان با چالش‌ها و مشکلات یکجا و همراه بوده که سبب آسیب‌پذیری اعتماد مردم به آن شده است.
دو ماه از برگزاری انتخابات می‌گذرد، ولی تاکنون کمیسیون انتخابات قادر نشده که نتایج ابتدایی آن را اعلام کند، در حالی که در کنار تهدیدات تروریستی، اعلام نشدن نتیجه انتخابات و کنش و واکنش‌های نامزدان پیرامون این روند، تهدید جدی را متوجه شهروندان کشور می‌سازد.
از سویی هم، با توجه بر این که نامزدان انتخابات با بازشماری آرا مخالفت کردند و مواردی چون تقلب و بحرانی شدن انتخابات را پیش کشیدند، نیاز است که کمیسیون مستقل انتخابات شجاعت به‌ خرج دهد و نتیجه ابتدایی را اعلام کند. تأخیر بیشتر بی‌اعتمادی بیشتر را به‌ وجود می‌آورد. در حالی که در انتخابات‌های گذشته شهروندان افغانستان نسبت به این پروسه بی‌اعتماد شده و آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند، در شرایط کنونی تأخیر در اعلام نتایج حتا به‌خاطر شفافیت، به نفع کشور نیست و بحران بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد و این به‌معنی تیشه‌زدن به ریشه نظام و دموکراسی نوپای افغانستان خواهد بود.
افغانستان اکنون در مرحله حساسی قرار گرفته و سرنوشت شهروندان آن در گرو اعلام نتایج انتخابات قرار دارد که کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند تغییر در وضعیت رونما کرده و دموکراسی را تقویت کند.
اگر به تنش‌های اخیر انتخابات نظری بیندازیم. از آنجايی كه فعلاً پافشارى براى باطل کردن ۳۰۰ هزار راى و جلوگيرى از باز شمارى آرا در هفت ولايت چيزى جز اتلاف وقت بيشتر و به تعويق افتادن اعلام نتايج ابتدایى انتخابات، نفعى در بر ندارد، خوب آن خواهد بود که تیم‌های انتخاباتی اجازه دهند پروسه بازشمارى تا اعلام نتيجه ابتدایى ادامه يابد و در صورت نارضايتى از نتيجه ابتدایى، می‌توانند در چارچوب قانون دادخواهی کنند.
قابل یادآوری می‌دانم که مردم افغانستان با آنکه گذشته بد و تلخی را پشت سر گذاشته‌اند و برای رسیدن به نظام نوین و دموکراسی، قربانی بی‌شماری را تقدیم کرده‌اند. ۲۰۱۴ بحرانی بود که هرازگاهی ممکن بود آتش جنگ‌‌های داخلی دوباره شعله بگیرد و همانند هیولا، افغانستان را در کام خود فرو ببرد. لذا نیاز است که تیم‌های انتخاباتی و سیاسیون افغانستان از تکرار بحران ۲۰۱۴ جلوگیری کرده و راه‌حل مدون و قابل قبولی را ترسیم کند. بازگشت به گذشته یعنی جستار و رجوع به تاریکی و جنون خونین جنگ و آتش که بی‌شک دموکراسی و آزادی را دفن می‌کند.

کد خبر: 59438