رییس جمهور غنی باید متوجه باشد که او برای مردم ( سرمه آزموده است)؛ پس با این وجود، برای دست‌یابی به قدرت ماموریت دشواری در پیش دارد.


عمر حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجرایی با وعده و تشریفات تمام شد و این روزها سخن از انتخابات ریاست جمهوری دور جدید زده می‌شود. کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که در ۳۱ حمل سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد.
از قضا رییس جمهور غنی نیز تصمیم گرفته نامزد انتخابات باشد و از نامزدی خود رسماً نیز خبر داده است. رییس جمهور غنی گفته، باید پروژه‌های ناتمام خود را تمام کنم. این که این پروژه‌ها کدام‌ها است، باید اشرف غنی پاسخ بدهد.
رییس جمهور غنی باری در ولایت هرات از مردم خواسته بود برای پنج سال دیگر او را حمایت کنند. بعید به نظر می‌رسد که افکار عمومی کشور یک بار دیگر فریب اشرف غنی و وعده‌های میان تهی‌اش را بخورد. حضور کم‌رنگ مردم در انتخابات پارلمانی نشان داد که مردم اندکی تغییر کرده است. دقیقاً لازم است که ‌نگاه مردم نسبت به انتخابات و رییس جمهور عوض شود. مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ به گونه پر رنگ شرکت کردند و بیشتر رای شان را به صندوق غنی و عبدالله ریختند. در حکومت وحدت ملی روشن شد که داکتر عبدالله غرق تشریفات است و اشرف غنی درگیر بازی‌های قومی. تفرقه قومی که اکنون نیروی‌های سیاسی و مردمی زیاد روی آن تاکید دارند، از دردهایی است که مسئول خلق آن حکومت داری اشرف غنی است.
رییس جمهور غنی به آنچه در ایام مبارزات انتخاباتی برای مردم و جلب حمایت آن‌ها سر داده بود، عمل نکرد. در این چند سال برخی از حلقات سیاسی می‌گفتند که رییس جمهور هنوز گمان می‌کند در پیکارهای انتخاباتی حضور دارد. مردم در انتخابات پیش رو فرصت دارند که در پروسه انتخابات برای انتخاب رییس جمهور جدید شان به خود زحمت بیشتر بدهند. در انتخابات گذشته، رییس جمهور با لقب ( دومین متفکر جهان ) وارد گود انتخابات شد. البته شماری از مردم به این عنوان جعلی، دل خوش کرده بودند.
این روزها، تکت‌های انتخاباتی در آستانه معرفی شدن است. به باور آگاهان انتخاباتی، انتخابات پیش رو بسیار حساس و درعین حال داغ است. جناح ایتلاف بزرگ ملی به رهبری عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی قصد جبران انتخابات دور قبل و حکومت وحدت ملی را دارد.
وحدت سه حزب سیاسی در برابر اشرف غنی یک قوت گسترده مردمی و سیاسی خوانده می‌شود. سه جریانی که در انتخابات پیش رو باهم‌اند و از نفوذ بسیار مردمی برخوردار. ایتلاف حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم به رهبری محمد محقق و حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم از احزاب مطرح کشور محسوب می‌شوند که مصمم هستند در انتخابات بهار آینده، تاریخ گذشته را جبران کنند و آینده را به سود خود رقم بزنند.
به باور نویسنده، همانند دور گذشته، رییس جمهور غنی رای مردمی ندارد. مردم از عملکرد اشرف غنی راضی نیستند و کلی پرسش دارند از وی.
رییس جمهور غنی باید متوجه باشد که او برای مردم ( سرمه آزموده است) پس با این وجود رییس جمهور غنی برای دست‌یابی به قدرت، ماموریت دشواری در پیش دارد.
اختر سهیل


کد خبر: 37142