سید نورالله جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، امروز پنجشنبه ( ۲۰ جدی) به کمیسیون انتخابات رفت و به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرد. پیش از او لطیف پدرام یک نامزد دیگر ثبت نام کرده است.

سید نورالله جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، امروز پنجشنبه ( ۲۰ جدی) به کمیسیون انتخابات رفت و به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرد. پیش از او لطیف پدرام یک نامزد دیگر ثبت نام کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، سید نورالله جلیلی همراه معاونانش به کمیسیون انتخابات رفته و به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
خلیل رومان و چراغ علی چراغ به عنوان معاون اول و دوم آقای جلیلی در تکت انتخاباتی او حضور دارند.
عدم شکل‌گیری تکت‌های انتخاباتی یکی از عوامل تاخیر در زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری خوانده می‌شود.
تاکنون تکتی که بتواند از سوی کارشناسان به عنوان اردوگاه جدی و قدر در انتخابات ریاست جمهوری تعریف شود، برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات نرفته است.
با این همه، انتظار می‌رود که در روزهای آینده نامزدان زیادی برای ثبت به کمیسیون حاضر شوند.

کد خبر: 40542