ملل متحد؛ مسئولان افغانستان، کمیسیون‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی، دولت، نامزدان و حامیان این کشور را به حراست و تکمیل شدن پروسه انتخابات فرا خواند.

ملل متحد؛ مسئولان افغانستان، کمیسیون‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی، دولت، نامزدان و حامیان این کشور را به حراست و تکمیل شدن پروسه انتخابات فرا خواند.
به گزارش خبرگزاری دید، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز یک شنبه (۲۱ میزان) در بیانیه‌ای از تمامی افراد ذینفع خواسته تا قبل از اظهار نظر، درک دقیقی از پروسه شمارش آرا داشته باشند و همچنین از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته تا از آگاهی همه افراد ذینفع از پروسه شمارش آرا، به شمول توضیح این پروسه به گونه واضح و صریح اطمینان حاصل کنند.
یوناما در این بیانیه تأکید می‌کند:« همه افراد ذیدخل مسئولیت مشترک در اعتباردهی به انتخابات دارند.»
در بیانیه آمده است:« از سال ۲۰۰۱ بدینسو، این نخستین انتخابات ریاست جمهوری بود که کاملآ توسط مسئولان افغانستان برگزار گردید و نقطه عطف در گذار افغانستان به‌سوی خود کفایی می‌باشد.»
ملل متحد دریافته است که مقامات انتخاباتی افغانستان اقدامات بی‌شمار ضد‌تقلب را جهت تضمین شفافیت روی دست گرفته‌اند و نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، نامزدان و رای‌دهندگان را تشویق می‌کند تا نقش فعال، آگاهانه و سازنده‌ای را برای حراست از درستی پروسه انتخابات در جریان شمارش آرا، ایفا کنند.
ملل متحد همچنان در این بیانیه افزوده است که شهروندان افغانستان با وجود تهدیدات امنیتی برای آینده‌ای بهتر به پای صندوق‌های رای رفتند – رای دهندگانی که مسئولیت مدنی خویش را ادا نمودند، مستحق ستایش‌اند.

کد خبر: 56582