جلسه کمیته عدلی و قضایی به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست آقای دانش گفت که انجمن وکلای مدافع جزو اساسی نظام عدلی کشور است و باید مکلفیت خویش را ادا کند

جلسه کمیته عدلی و قضایی به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست آقای دانش گفت که انجمن وکلای مدافع جزو اساسی نظام عدلی کشور است و باید مکلفیت خویش را ادا کند
به گزارش خبرگزاری دید، محمد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس کمیته عدلی و قضایی در این نشست گفت که انجمن وکلای مدافع جزء اساسی نظام عدلی کشور و یک نهاد غیر دولتی است و باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
وی در عین حال تاکید کرد که این انجمن باید مکلفیت‌های خود را براساس قانون، اساسنامه و طرزالعمل‌های مربوطه به طور دقیق انجام دهد.
روح‌الله قاری‌زاده رییس انجمن مستقل وکلای مدافع گفت که این انجمن تصفیه مالیاتی سالانه خود را انجام داده و اموال منقول و غیر منقول این اداره را در وزارت مالیه به ثبت رسانده است.
وی تاکید کرد که انجمن وکلای مدافع آماده است در مورد گزارشات مالی این اداره در صورتی که اداره مربوطه وزارت مالیه خواهان بررسی باشد، هرنوع همکاری لازم را انجام بدهد.
در این جلسه فیصله شد که اداره مربوطه وزارت مالیه در قسمت تصفیه مالیاتی، ثبت اموال منقول و غیر منقول انجمن مستقل وکلای مدافع صلاحیت دارد که گزارش‌های ارائه شده این انجمن را مورد بررسی قرار بدهد.
در جلسه کمیته عدلی و قضایی، طرح طرزالعمل اجرای فرامین ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف محبوسین و محجوزین توسط مسئولان دادستانی کل به جلسه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. این طرز العمل به هدف تأمین بهتر عدالت، تطبیق مؤثر فرمان‌های عفو و تخفیف مجازات، هماهنگی با جامعۀ بین‌المللی در سیاست جنایی و فرصت اصلاح برای محکومین تهیه شده است.
اعضای جلسه پس از بررسی این طرزالعمل فیصله کردند که یک کمیته تخنیکی به ریاست وزارت عدلیه و اشتراک نمایندگان کمیسیون حقوق بشر، دادستانی، دادگاه عالی و اداره امور ریاست جمهوری، این طرزالعمل را بررسی و نظرات اصلاحی کمیته عدلی وقضایی را در آن تنظیم نمایند.

کد خبر: 46056