شهر کابل صبح خود را با انفجار مهیب آغاز کرد. صدای این انفجار از غرب کابل شنیده شد.

انفجار
به گزارش خبرگزاری دید، کابل صبح روز دوشنبه(۲۹ جدی) را با انفجار نیرومندی در مربوطات ناحیۀ ششم (سرک شورا) آغاز کرد.
بر بنیاد این گزارش، حوالی ساعت ۰۸:۴۰ دقیقۀ صبح یک موتر نوع پرادو هدف انفجار قرار گرفت.
تا کنون از نوعیت و تلفات این انفجار معلوم نیست.
جزئیات بیشتر بعداً‌ …

انفجار

انفجار

کد خبر: 83401