دقایق پیش یک انفجار در ساحه خیرخانه از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل رخ داده است.

دقایق پیش یک انفجار در ساحه خیرخانه از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری دید، این انفجار در چهار راه پروان باستان ساحه سرک روزها رخ داده است.
برخی گزارش حاکی از آن است که این انفجار ناشی از یک ماین مغناطیسی بوده که هدف این انفجار موتر حامل کارمندان وزارت مبارزه با مواد مخدر بوده است.
وزارت صحت عامه از تلفات این رویداد گزارش داده است و گفته است که تاکنون ۲ تن کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند.
تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

کد خبر: 51737