همایون رسا وزیرتجارت و صنایع کشور که بعداز ظهر دیروز در مراسم افتتاح یک کمپنی انحصاری وارد کننده لباس‌های ترکی در افغانستان( دیفاکتو) در کابل صحبت می‌کرد گفت: امروز اکثر تاجران کشور لباس‌های بی‌کیفیت به افغانستان وارد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، بعداز ظهر دیروز کمپنی خصوصی انحصاری وارد کننده لباس‌های ترکی (دیفاکتو) در کابل افتتاح شد.
همایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور درمراسم افتتاح این کمپنی گفت: رهبری حکومت وحدت ملی در راستای غنامندی تجارت معیاری در کشور تلاش دارد.
وزیر تجارت و صنایع کشور افزود: با کمال تاسف بسیاری از تاجران معیارهای اصلی تجارت را در نظر نگرفته و کالای بی‌کیفیت را وارد افغانستان می‌کنند.
آقای رسا به تجارت رقابتی تاکید کرده و ازتاجران می‌خواهند که شاخصه‌های تجارت معیاری را درنظر بگیرند.
وزیر تجارت و صنایع کشور می‌گوید: افغانستان سرزمین رویاها نیست بلکه سرزمین فرصت‌ها است و باید تاجران داخلی و خارجی از فرصت‌هایی که در درون این کشور است استفاده کنند.

همایون رسا به سکتور خصوصی کشور اطمینان داده می‌گوید: حکومت سهولت‌های بیشتر را دراختیار سکتور خصوصی قرار خواهد داد.
افغانستان یکی ازکشورهای بازار آزاد است که تاهنوز یک راهبرد درست نظارتی بالای بازار از سوی حکومت طرح و تطبیق نشده است که این امر باعث شده است تجارت به اساس معیارهای جهانی در افغانستان انجام نشود.
محمد رقیب فیاض- کابل


کد خبر: 30470