یک منبع به خبرگزاری دید می‏‌گوید که محمد اشرف غنی گفته اگر احزاب سیاسی روی خواسته‏‌های شان پافشاری کنند و دست بردار نشوند، احزاب سیاسی را منحل اعلام می‌کند.


یک منبع به خبرگزاری دید می‏‌گوید که محمد اشرف غنی گفته اگر احزاب سیاسی روی خواسته‏‌های شان پافشاری کنند و دست بردار نشوند، احزاب سیاسی را منحل اعلام می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، در حال حاضر احزاب سیاسی از جمله در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با شخص آقای غنی اختلافات شدید دارند.
احزاب سیاسی حکومت را متهم می‏کنند که قصد دارد با همکاری کمیسیون انتخابات، انتخابات پیش رو را مهندسی نماید.
با این همه، چندی پیش رییس‏ جمهور غنی در ارگ و در جمعی از بزرگان سیاسی و مقامات حکومتی مشروعیت احزاب سیاسی را سخت زیر سوال برده بود.


کد خبر: 35005