رییس جمهور اشرف غنی شکت داعش را در ننگرهار بزرگترین دستاور قوای مسلح کشور دانسته و تاکید کرد که اگر گروه طالبان نیز به صدای صلح پاسخ مثبت ندهند همانند گروه داعش سرکوب خواهند شد.

رییس جمهور اشرف غنی شکت داعش را در ننگرهار بزرگترین دستاور قوای مسلح کشور دانسته و تاکید کرد که اگر گروه طالبان نیز به صدای صلح پاسخ مثبت ندهند همانند گروه داعش سرکوب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد اشرف غنی که امروز سه‌شنبه(۵ قوس) در کنفرانس منع خشونت علیه زنان در وزارت دفاع ملی سخن می‌زد، زنان نظامی را از دستاوردهای بزرگ کشور در نزدیک به دو دهه اخیر دانسته و می‌گوید که امروز زنان افغانستان با افتخار به دنیا گفته می‌توانند که آن‌ها تعقیب کند.
رییس جمهور غنی شکست داعش را در ننگرهار بزرگترین دستاورد اخیر قوای مسلح دانسته و گفت که فاتحه این گروه تروریستی در سراسر کشور خوانده خواهد شد.
او همچنان خطاب به طالبان افزود که اگر به خواسته صلح شهروندان کشور گوش ندهند همانند داعش سرکوب می‌شوند. غنی تصریح کرد که ملت افغانستان آغوش باز دارد ولی گروهی را که قوانین آن را نپذیرد سرکوب می‌کند.
خشونت علیه زنان:
آقای غنی خشونت علیه زنان را در کشور بزرگترین چالش خوانده و گفت: هر مانع که جلو پیشرفت زنان باشد رفع می‌شود. هر مشکل که دارید به من در شورای امنیت ملی بگویید آن را رفع می‌کنیم. اگر محیط ضد زن باشد آن را تغییر می‌دهیم.
رییس حکومت وحدت ملی تصریح کرد که هرچند صلح خواسته هر فرد این کشور است، ولی قوای مسلح ملی تا تامین صلح وظیفه دارند که از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.
او صلح را به معنی ثبات و امنیت پایدار خوانده، می‌گوید که بدون ثبات و امنیت پایدار صلح معنی ندارد و هرگونه که باشد صلح و ثبات را در کشور تامین خواهد کرد.
آقای غنی در آخر سخنانش تاکید کرد که هیچ نوع معامله بالای حقوق و قربانی‌های قوای مسلح به ویژه زنان قهرمان نظامی ممکن نیست.

کد خبر: 59353