ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران در نشست عمومی سازمان ملل متحد گفته است که اگر دولت فراگیر و همه‌شمول برای اداره افغانستان ایجاد نشود، امنیت تأمین نمی‌شود.


به گزارش خبرگزاری دید، ابراهیم رییسی رییس جمهور ایران به تازگی در نشست عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده از افغانستان خارج نشد، بلکه اخراج شد.
رییسی در یک پیام ویدیویی در مورد وضعیت افغانستان بیان داشت: اگر یک دولت همه‌شمول با اشتراک موثر همه اقوام برای اداره افغانستان به میان نیاید، امنیت در این کشور تأمین نمی‌شود.
وی افزود که ایالات متحده از افغانستان خارج نشد، بلکه اخراج شد.
گفتنی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد حدود ۷۸۰ هزار پناه‌جوی ثبت شده افغان و بیش از ۲ میلیون تن بدون اسناد در ایران زندگی می‌کنند.

کد خبر: 96799