داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در مراسم گرامی‌داشت از چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در سفارت آن کشور مقیم کابل برگزار شده بود، گفت که با وجود چالش‌ها روابط افغانستان و ایران در سطح عالی قرار دارد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در مراسم گرامی‌داشت از چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در سفارت آن کشور مقیم کابل برگزار شده بود، گفت که با وجود چالش‌ها روابط افغانستان و ایران در سطح عالی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت ضمن عرض تبریک و تهنیت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری، رییس ‌جمهور و مردم آن کشور، گفت: انقلاب اسلامی ایران که ریشه در باورها و عمق جهان‌بینی مردم آن کشور داشت؛ یک تحول در سطح منطقه و جهان بود.
آقای عبدالله افزود که ایران علی‌رغم پیچیدگی‌ها و شرایط دشوار، چه در دوره‌های جهاد و مقاومت و چه در مرحله نو، با مردم و دولت افغانستان همکاری کرده‌ است.
رییس اجرایی گفت که حضور طیف‌های مختلف قشر سیاسی و مردم افغانستان در مراسم گرامی‌داشت از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نمایانگر روابط خوب میان دو کشور است.
به گفته وی، روابط دو دولت نیز در سطح خوبی قرار دارد و کمیته‌های مختلف روی سند جامع مناسبات میان دو کشور کار می‌کنند.
رییس اجرایی حکومت با بیان این ‌که همسایه‌ها زندگی دوام‌دار در کنار یکدیگر دارند، گفت که همسایه‌ها با تهدیدها، فرصت‌ها و آینده مشترک مواجه هستند.
رییس اجرایی از موقف ایران در پیوند به روند صلح قدردانی کرد و گفت که ما خواستار روند صلح با محوریت و حاکمیت مردم افغانستان هستیم و هیچ اولویتی فراتر از ختم جنگ ۴۰ ساله برای ما وجود ندارد.
عبدالله با ابراز این‌ مطلب که در شرایط صلح کشورهای منطقه به مراتب، بهتر از فرصت‌های مشترک استفاده کرده و آینده بهتر منطقه را تضمین می‌کنند، تاکید کرد که امیدواریم به کمک مردم افغانستان شاهد صلح عادلانه و مورد قبول همه در کشور باشیم.
گفتنی است که انقلاب اسلامی ایران به تاریخ ۲۲ دلو سال ۱۳۵۷ خورشیدی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و همه ساله از آن به گونه با شکوه تجلیل می‌شود.

کد خبر: 41944