رییس جمهور غنی در نشست کابینه: بازداشت اعضای داعش سبب تحکیم امنیت در شمال کشور شده است

کد خبر: 87281