شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه ( ۱۹ سرطان ) در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که بازداشت فرماندهان محلی، انگیزه قومی و سیاسی نداشته و بر اساس شکایاتی انجام شده که از این افراد وجود داشت.شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه ( ۱۹ سرطان ) در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که بازداشت فرماندهان محلی، انگیزه قومی و سیاسی نداشته و بر اساس شکایاتی انجام شده که از این افراد وجود داشت.
به گزارش خبرگزاری دید، شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور، امروز سه‌شنبه (۱۹ سرطان) در یک کنفرانس خبری با بیان این موضوع به خبرنگاران، گفت: تظاهرات حق همه است. امیداور هستیم که صداهای این معترضان شنیده شود.
آقای مرتضوی همچنان تأکید کرد که بازداشت‌های اخیر بر اساس مسائل قومی و سیاسی نبوده، بلکه به گفته وی، برخی از بازداشت‌ها بر اساس شکایات مردم صورت گرفته است.
این سخنان در حالی از سوی معاون سخنگوی ارگ بیان می‌شود که در چند روز گذشته، چهار فرمانده محلی از ولایات فاریاب، فراه، بدخشان و ارزگان از سوی نیروهای ویژه ارتش بازداشت و به کابل انتقال یافته‌ است.
معاون سخنگوی ارگ، در مورد پخش تصاویری که گفته می‌شود محافظان نظام‌الدین قیصاری است و از سوی سربازان ارتش به گلوله بسته‌ شده‌اند، گفت که هنوز زود است در این مورد قضاوت شود.
گفتنی است که دوشنبه هفته گذشته، نظام‌الدین قیصاری از فرماندهان نزدیک به جنرال دوستم از سوی سربازان ارتش در فاریاب بازداشت و سپس به کابل انتقال یافت که این مسئله از یک هفته به این‌سو، باعث نارامی‌های گسترده‌ای در شمال کشور شده است.
حکومت تاکنون در مورد این بازداشت‌ها حرف مشخصی نزده است.


کد خبر: 32417