وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌ای از بازداشت «حاجی دلاور» مشاور فضل‌الهادی مسلمیار رییس مجلس سنای شورای ملی کشور خبر داده و گفته که متهم، به نگهداری و حمایت از تروریستان، تامین مالی آنان و نگهداری از آن‌ها می‌پرداخته است. حاجی دلاور مشاور فضل‌الهادی مسلمیار رییس مجلس سنای کشور است.

وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌ای از بازداشت «حاجی دلاور» مشاور فضل‌الهادی مسلمیار رییس مجلس سنای شورای ملی کشور خبر داده و گفته که متهم، به نگهداری و حمایت از تروریستان، تامین مالی آنان و نگهداری از آن‌ها می‌پرداخته است. حاجی دلاور مشاور فضل‌الهادی مسلمیار رییس مجلس سنای کشور است.
به گزارش خبرگزاری دید، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در صفحه رسمی این وزارت نوشته:« سال قبل نیروهای امنیتی در شهر جلال‌آباد واسطه لندکروزر حاجی دلاور را در یکی از چک پاینت‌ها ایستاد می‌کند و فلم سیاه شیشه‌های موتر آن را پاک می‌کند. فردای همان روز بالای همان سرباز که شیشه‌های موتر حاجی دلاور را پاک کرده بود، انفجار می‌شود که متاسفانه این سرباز دلیر شهید می‌شود و چند تن دیگر نیز شهید و زخمی می‌شود.»
آقای رحیمی تاکید کرده که« به اساس اطلاعات موثق ما، این انفجار را خود حاجی دلاور سازماندهی کرده بود.»
در تصاویری که وزارت داخله به نشر سپرده، یک واسطه شاسی بلند دیده می‌شود با نمبر پلیت منفی پنج کابل که در چک‌پاینت ایستاده است. بعداً در تصویری دیگر دیده می‌شود که این واسطه نقلیه با همان نمبر پلیت در پارکینگ شورای ملی متوقف است.
به گفته رحیمی: به تصاویر نگاه کنید، واسطه که تصویر آن مکمل معلوم می شود دیروز با خود دلاور دستگیر شد و دو تصویر دیگر از واسطه آن از سال پار است و در تصویر که سرباز معلوم می شود همان شخص است که شیشه‌های واسطه دلاور را یک روز قبل پاک کرده بود و روز دوم آن را مورد هدف قرار داد و آن را شهید کرد.
وزارت داخله تاکید کرده که «این یک بُعد از جنایات حاجی دلاور بود، معلومات بیشتر در باره این فرد بعداً با شما شریک می‌شود.»
بر بنیاد خبرنامه وزارت داخله، حاجی دلاور در رابطه با حمایت و نگهداری تروریست‌ها همراه با کارت‌های هویت جعلی، جنگ افزارها ، موترهای زرهی و چندین کارت‌ هویت پاکستانی بازداشت شده است.
فضل‌الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا و شورای ملی در این مورد تاکنون موضع رسمی شان را ابراز نکرده‌اند.

کد خبر: 47673