محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور که صبح امروز پنجشنبه (۲۲حمل) به فاریاب رفت، در دیدار با جوانان و فعالان جامعه مدنی ولایت فاریاب گفت که این ولایت تمام معیارهای یک ولایت درجه اول را دارا می‌باشد و به ولایت درجه اول ارتقا می‌یابد.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور که صبح امروز پنجشنبه (۲۲حمل) به فاریاب رفت، در دیدار با جوانان و فعالان جامعه مدنی ولایت فاریاب گفت که این ولایت تمام معیارهای یک ولایت درجه اول را دارا می‌باشد و به ولایت درجه اول ارتقا می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور غنی در این دیدار گفت: فاریاب به گونه واقعی قانون محور است و الگوی کوچک افغانستان می‌باشد و تمام اقوام در این ولایت در کنار هم برادرانه زندگی می‌کنند.
رییس جمهور غنی گفت که حکومت تمرکز جدی به خاطر تامین امنیت و باز شدن شاهراه‌ها دارد و اطمینان داشته باشید که قوای دلیر امنیتی و دفاعی، امنیت ولایت فاریاب را تامین می‌کنند.
وی افزود که آب‌های ما مهار می‌شود که با مهارشدن آن حلقۀ خبیثه سیلاب‌ها و خشکسالی از بین می‌رود.
آقای غنی با بیان این که زراعت و مالداری منابع اصلی درآمد مردم فاریاب را تشکیل می‌دهد، به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد که بالای طرحی کار نماید که ولایت فاریاب به عنوان مرکز مالداری افغانستان مبدل گردد.
رییس جمهور غنی گفت که پیام من به نسل جوان این است که اقتصاد و تشبث را محور اصلی فعالیت‌های شان قرار بدهند تا به فقر و عدم اشتغال نقطۀ پایان گذاشته شود.
رییس جمهور کشور تصریح کرد که هر زبان افغانستان نقطه وصل است و بالای زبان عظیم ازبیکی سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا در گسترش روابط منطقه‌ای ما تاثیر مثبت دارد.

کد خبر: 45395