جو بایدن رییس جمهور امریکا گفته است که نظامیان امریکایی تا زمان خروج کامل شهروندان این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند.


به نقل از گاردین، جو بایدن رییس جمهور امریکا به تازگی گفته است که نظامیان امریکایی ممکن تا بعد از ۳۱ اگست در افغانستان باقی بمانند.
بایدن گفته است که نظامیان امریکایی ممکن فراتر از مهلت ۳۱ اگست در افغانستان باقی بمانند، چنانچه وی وعده سپرده است تا تمام شهروندان امریکایی را از این کشور بیرون کند.
وی همچنین راهی برای خروج از افغانستان را بدون بروز هرج و مرج تکذیب کرد.
ایالات متحده تاکنون بیش از شش هزار نفر را از روز شنبه بدینسون خارج کرده‌ است، اما هنوز ده‌ها هزار همکار افغانستانی باقی مانده است.

کد خبر: 95415