امروز شنبه« ۲۱ میزان» باشندگان شهر مزار شریف به گونه گسترده از نامزدی سید علی‌رضا محمودی در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان اعلام حمایت کردند.


امروز شنبه« ۲۱ میزان» باشندگان شهر مزار شریف به گونه گسترده از نامزدی سید علی‌رضا محمودی در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان اعلام حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، این شمار از باشندگان شهر مزارشریف که شمارشان به صدها تن می‌رسد با آمدن به ستاد انتخاباتی سید علی‌رضا محمودی می‌گویند که با رای دادن به آقای محمودی، اشتباه گذشته خود را جبران می‌کنیم.


یکی از شرکت کنندگان این همایش انتخاباتی در مورد کارنامه آقای سید علی‌رضا محمودی این طور می‌گوید:« محمودی، برای خدمت به مردم خود را نامزد کرده است و ما از این نیت پاک استقبال می‌کنیم.»


اختر سهیل از روزنامه‌نگاران کشور می‌گوید که مردم فرصت دارند در انتخابات پیش رو فارغ از مسایل قومی و زبانی در انتخابات شرکت کنند.
آقای سهیل، اضافه می‌کند که رویکرد قومی مردم در برابر انتخابات سبب شده است تا پروسه انتخابات در گرو باورهای قومی و… باشد.
از سویی هم، سید علی‌رضا محمودی خطاب به مردم ولایت بلخ می‌گوید که انتخابات پیش رو هم فرصت است و هم یک تهدید.
به باور این نامزد انتخابات پارلمانی از بلخ، اگر مردم در انتخابات ۲۸ میزان آگاهانه شرکت کنند، بدون شک نتایج این پروسه به فرصت مبدل خواهد شد.
قرار است در روز شنبه آینده انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود.


کد خبر: 36294