تلاش‌ها برای ریشه‌کن نمودن ویروس پولیو در افغانستان با ظهور کوید-۱۹ متوقف شد و موج جدیدی از پولیو در کشور ثبت شده است.


به گزارش خبرگزاری دید، وزارت صحت عامه به تازگی گفته است که با ثبت سه مورد جدید پولیو، شمار مجموعی پولیو در سال جاری به ۴۰ واقعه رسیده است.
بر بنیاد گزارش وزارت صحت عامه، از ۴۰ مورد جدید پولیو، ۲۸ مورد آن در جنوب افغانستان ثبت شده است.
در سال ۲۰۱۹، شمار مجموعی موارد پولیو در کشور به ۲۹ واقعه می‌رسید.
طبق گزارش‌ها، افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که در آن ویروس پولیو همچنان از بین نرفته، بعد از آنکه سازمان صحی جهان به تاریخ ۲۵ اگست ختم پولیو را در افریقا اعلان کرد.
گفتنی است که جنگ، ناامنی، مهاجرت و همه‌گیری ویروس کرونا باعث افزایش دوباره ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان شد.

کد خبر: 74329