برخی گزارش‌ها حاکی است که همزمان با کاهش نیروهای امریکایی در کشور، بخشی از تاسیسات پایگاه هوایی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان تخریب شده است. این موضوع را ساکنان ولسوالی بگرام پروان خبرداده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دید، همزمان با کاهش نیروهای خارجی در کشور، ساکنان ولسوالی بگرام ولایت پروان از تخریب بخشی از تأسیسات پایگاه هوایی بگرام در این ولایت خبر می‌دهند.
شماری از ساکنان ولسوالی بگرام ولایت پروان از تخریب بخشی از تأسیسات اطراف پایگاه نظامی بگرام توسط نیروهای امریکایی و کوچ کردن محوطۀ این پایگاه حکایت دارند.
به گفته این افراد، آن‌ها تقریباً هر روز شاهد خروج تجهیزات و وسایط نظامی نیروهای خارجی در موتر باربری از پایگاه هوایی بگرام هستند.
بگرام، بزرگ‌ترین پایگاۀ هوایی و نظامی نیروهای امریکایی در افغانستان است.
شمار پایگاه‌های بزرگ و کوچک ارتش ایالات متحده در افغانستان حدود هفت صد پایگاه گزارش شده‌ است. در اوج حضور امریکا در افغانستان، شمار نظامیان این کشور به یک صد هزار تن می‌رسید اما اکنون شمار آنان به چهار هزار و هشت صد تن کاهش یافته است.

کد خبر: 77337