معاون اول ریاست‌ جمهوری می‌گوید که عدد«۳۹» از چرخه توزیع نمبرپلیت‌ برای موتر در سراسر کشور برای همیشه از ریاست ترافیک حذف می‌شود.

39

به گزارش خبرگزاری دید، امرالله صالح معاون نخست ریاست‌ جمهوری امروز پنج‌شنبه( ۲۵ جدی) در فیسبوکش نوشته است که این تصمیم برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از سوی برخی افراد از توزیع نمبرپلیت‌ها با این عدد، گرفته شده ‌است.
وی گفت: «از این‌که عدد ۳۹ به گاو شیری برای بعضی از افراد مخل و کارشکن تبدیل شده است، به ریاست ترافیک هدایت داده می‌شود که در توزیع پلیت برای موترها در سراسر افغانستان این عدد را برای همیشه حذف کنند».
همچنان او تاکید کرد که به‌ خاطر عبور از نمبرپلیت با عدد ۳۹ و اباورزی از اخذ پلیت با این عدد، شماری از مراجعه‌کنندگان در ریاست ترافیک تا ۳۰۰ دالر آمریکایی رشوه می‌داده‌اند. آقای صالح افزوده که در این مورد ثبوت ندارد؛ ولی این معضله واقعی است.
اوافزوده که این موضوع را به مقام ریاست‌ جمهوری افغانستان پیشنهاد می‌کند. آقای صالح در ادامه تأکید کرده است که از روز شنبۀ هفتۀ آینده (۲۷ جدی) نباید کسی به‌خاطر عدد ۳۹ سرگردان یا مجبور به رشوه‌دهی شود.
این در حالی است که واکنش مردم در مورد پذیرفتن عدد ۳۹ در افغانستان از سال‌ها پیش آغاز شده است. بسیاری از مردم عدد ۳۹ را نحس می‌دانند. این مشکل تنها مربوط به توزیع پلیت‌های موتر نیست، بلکه مردم آن را در شماره‌های تیلفون و پلاک خانه نیز نمی‌پذیرند.

کد خبر: 83203