عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و از اعضای برجسته تیم انتخاباتی« صلح و اعتدال» در پیامی که به مناسبت عید قربان به رسانه‌ها فرستاده است، گفته برای این تکت انتخاباتی صلح اولویت است.


عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و از اعضای برجسته تیم انتخاباتی« صلح و اعتدال» در پیامی که به مناسبت عید قربان به رسانه‌ها فرستاده است، گفته برای این تکت انتخاباتی صلح اولویت است.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای نور بار دیگر تیم انتخاباتی حاکم را متهم کرده است که از امکانات دولتی و سرمایه‌های ملی استفاده انتخاباتی وکمپاینی می‌کند.
عطامحمد نور، همچنان از نهاد‌های انتخاباتی و سازمان ملل متحد خواسته با دقت کامل از روند انتخابات نظارت کنند تا نگذارند دمکراسی نو پای کشور دچار آسیب شود.
آقای نور:« تعلیق کار زارهای انتخاباتی تیم صلح و‌اعتدال به هیچ صورت به معنی کنار رفتن از انتخابات و از هم پاشی تکت نیست، بلکه ما به هدف ایجاد صدارت عظمی در نظام و اولویت دهی پروسه صلح، کمپاین خویش را به حالت تعلیق در آوردیم.»
با این همه، بر بنیاد جدول زمانی کمیسیون، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال روان برگزار شود.

کد خبر: 51890