خبرگزاری دید، کابل: نهاد رسانه‌ای افغانستان که به تازگی در حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور ایجاد شده است می‌گوید که در این اواخر برخی افراد تحت نام رسانه‌ به فعالیت آغاز کردند که هیچ‌گونه جواز ندارند و اخبار جعلی را نشر می‌کنند.

رسول شهزاد خبرگزاری دید
خبرگزاری دید، کابل: نهاد رسانه‌ای افغانستان که به تازگی در حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور ایجاد شده است می‌گوید که در این اواخر برخی افراد تحت نام رسانه‌ به فعالیت آغاز کردند که هیچ‌گونه جواز ندارند و اخبار جعلی را نشر می‌کنند.
صمیم فروغ فیضی سخنگوی نهاد رسانه‌ای افغانستان در صحبت به خبرگزاری دید گفت: در این اواخر برخی افراد با استفاده از نام رسانه صفحاتی را ایجاد کردند و از نام رسانه‌ها استفاده می‌کنند در حالی که هیچ گونه جواز فعالیت در وزارت اطلاعات و فرهنگ ندارد.
فیضی همچنان گفت که نهاد رسانه‌ای افغانستان یک آدرس مشخص برای تمام خبرنگاران کشور است و این نهاد با تلاش و پشت کار خبرنگاران ایجاد شده است تا جلو سوء استفاده از نام رسانه‌ و خبرنگاران را بگیرد.
این در حالی است که بعد از سقوط کابل به دست طا-لبان موجی از مهاجرت‌ها به کشورهای جهان آغاز شد و برخی نهادهای حامی خبرنگاران اعلام کردند، خبرنگارانی را که در افغانستان با تهدید مواجه هستند خارج می‌کنند، برخی از افراد و نهادها با استفاده از نام خبرنگاران در پروسه انتقال به کشورهای خارجی از نام رسانه‌ و خبرنگاران استفاده کردند در صورت که هیچ گونه سابقه‌ خبرنگاری نداشتند.
سخنگوی نهاد رسانه‌ای افغانستان همچنان گفت که برای جلوگیری از سوء استفاده از هویت خبرنگاران آن عده از رسانه‌هایی که به گونه رسمی ثبت و راجستر نیستند باید جواز فعالیت بگیرند در غیر آن هر کسی خود را خبرنگار گفته از نام خبرنگاران استفاده می‌کند.
آقای فیضی همچنان گفت که رسانه‌های آنلاینی که جواز فعالیت ندارند و در مواردی علیه جناح‌های مختلف جبهه می‌گیرند و شایعه‌پراکنی می‌کنند در واقع امنیت جانی خبرنگاران را با خطر جدی روبرو می‌کند.
با این همه، در بیست سال اخیر مسئولان حکومت افغانستان آزادی بیان و مطبوعات را به عنوان یک دستاورد بزرگ یدک می‌کشید که زمینه ایجاد نهادهای زیادی را برای حمایت از رسانه ها و خبرنگاران در کشور فراهم کرد.
آنچه امروز خبرنگاران از آن شکایت دارند، نبود یک آدرس و یک چتر واحد که واقعاً حامی خبرنگاران باشد است. نهادهای زیادی شکل گرفت و بعد از اتمام پروژه‌ها از بین رفت.

کد خبر: 99842