برق وارداتی ازبیکستان در پلخمری قطع شد

کد خبر: 87035