شرکت برشنا اعلام کرده است که افراد مسلح ناشناس یک پایه برق وارداتی را در سالنگ جنونی انفجار داده است به همین دلیل برق کابل و سایر ولایات قطع شده است.

شرکت برشنا اعلام کرده است که افراد مسلح ناشناس یک پایه برق وارداتی را در سالنگ جنونی انفجار داده است به همین دلیل برق کابل و سایر ولایات قطع شده است.
به گزارش خبرگزاری دید، شرکت برشنا اعلام کرده است که «شب گذشته ساعت حدود ۱:۳۰ دقیقه از طرف کابل به ۱۱۱ کیلومتری طرف شمال که مشخصاً سالنگ جنوبی گذشته از ولسوالی سالنگ ساحه تنگی آجان تثبیت شده از جانب اشخاص ناشناخته، زبون و بد بخت یک پایه برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت ، توسط ماین جاگذاری شده انفجار و کاملاً تخریب گردیده که به شمول کابل سایر ولایات فاقد برق می‌باشند.»
شرکت برشنا همچنان گفته است که کارمندان این شرکت به ساحه اعزام شده است و کار ساخت دوباره این پایه برق را آغاز کرده است.

کد خبر: 56205